گسترش بازارهای رقابتی جهان، لزوم عرضه محصولات و خدمات متمایزی را از سوی شرکت های تولیدی و خدماتی الزامی نموده است. لذا ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه بیش از پیش اهمیت یافته است. از این رو واحد تحقیق و توسعه شرکت فیلکس استار با هدف بهینه سازی عملکرد و خدمات تاسیس و توانسته تاثیر بسزایی بر فرایند توسعه محصولات و طراحی های متمایز داشته باشد. امروزه موفقیت از آن شرکت هایی است که تکنولوژی و دانش روز را برای تولید محصولاتی با سطح کیفیت بالا و نوآوری روز عرضه نمایند. لذا شرکت فیلکس با سرلوحه قرار دادن این خط مشی، واحد تحقیق و توسعه را به عنوان منبع حیاتی و محرک رشد ملزم بر طراحی محصولات جدید و بهینه سازی عملکرد فرآیندهای گذشته نموده است.