شرایط دریافت کالای امانی:

1- بازه زمانی مرجوع یا فروش کالای امانی از تاریخ تحویل حداکثر 14 روز کاری می باشد.
2- در صورت عدم فروش محصول دریافت شده،  کالا به صورت سالم و مطابق با شرایط تحویل عودت گردد.
3- در صورت معیوب شدن یا هر گونه ایراد در یسته بندی، کالا قابل عودت نبوده و مبلغ مطابق با آخرین لیست قیمت شرکت محاسبه و توسط تحویل گیرنده به حساب شرکت تحویل می گردد.

درخواست کالای امانی